Privacy policy


Deze privacy policy geldt voor iedereen die de website https://www.snurkexpert.nl bezoekt.

Beheer

De website staat onder beheer van de SnurkExpert.

Beveiliging

De SnurkExpert heeft dagelijks te maken met vertrouwelijke gegevens. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan; je persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en overige toepasselijke wet- en regelgeving. De SnurkExpert zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Gegevens van bezoekers

De SnurkExpert kan je gegevens onder meer gebruiken om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken die ons helpen onze dienstverlening te verbeteren. Verder kunnen je gegevens gebruikt worden voor het sturen van mails die betrekking hebben op bestelde producten of diensten (zoals een mail waarin inloggegevens vermeld staan) of het onder de aandacht brengen van producten of diensten (zoals een nieuwsbrief).

Gegevens verstrekken aan derden

Sommige gegevens die voortkomen uit uw bezoek aan de website worden permanent en anoniem bewaard; deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Gegevens die aan de SnurkExpert zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Aanpassing van gegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de door jouw verstrekte gegevens te wijzigen. De SnurkExpert kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door de SnurkExpert voorgeschreven wijze door te geven.

Cookies

Als jij onze website bezoekt wordt gevraagd of je het gebruik van cookies wilt accepteren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Door de cookies is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk. De informatie wordt ook gebruikt om de website te verbeteren en om analyses mogelijk te maken. Je kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Je kunt jouw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Contact

Voor vragen over deze Privacy Policy kun je contact opnemen met de SnurkExpert. De contactgegevens zijn te vinden op https://www.snurkexpert.nl/contact.html

Wijzigingen

De SnurkExpert behoudt het recht voor om de Privacy Policy te allen tijde te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Breda, 19 maart 2018